Sunday, 18 March 2012

WIND OF CHANGE......

perubahan itu perlu, tetapi adakah perubahan yang diinginkan mampu memberi kesejahteraan seperti sekarang dan masa-masa lepas.......??????

No comments:

Post a Comment