Monday, 10 December 2012

MENCEGAH MENEGAH AH AH AH........ 999 SYIAH

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-5 – 20 Februari 2012/27 Rabiulawwal 1433H

Mesyuarat mengambil perhatian, bahawa terdapat keputusan majoriti dan minoriti bagi perkara ini. Keputusan majoriti bersetuju dengan keputusan berikut :

“Ajaran dan fahaman Syiah adalah suatu ajaran yang bercanggah dan menyalahi ajaran Islam yang sebenar. Para penganutnya dikira sesat dan boleh terkeluar daripada Islam. Fahaman ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang.

Oleh itu, umat Islam adalah dilarang:
  1. mengamal ajaran, pegangan dan fahaman ajaran dan fahaman Syiah; 
  2. menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran;
  3. mengadakan apa-apa aktiviti ekonomi, sosial, program persembahan kesenian dan kebudayaan; serta 
  4. aktiviti-aktiviti lain yang bertujuan untuk menghidup, menyebar dan mengembangkan ajaran ini.

Orang Islam adalah dilarang:
  1. memiliki, 
  2. menyimpan, 
  3. mencetak, 
  4. menjual,
  5. termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, pamplet, buku-buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah dan apa-apa dokumen, 
  6. menggunakan sebarang bentuk lambang, rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan ajaran atau fahaman Syiah dengan ajaran Islam yang sebenar.”

Namun mesyuarat juga bersetuju untuk memasukkan pandangan Yang Berbahagia Sahibul Fadhilah Dato’ Alim Setia Ustaz Ahmad Bin Jusoh dengan penambahan sighah pada perenggan pertama, dicatat sebagai pandangan minoriti (pandangan kedua) seperti berikut :

“Ajaran dan fahaman Syiah Rafidhah adalah suatu ajaran yang bercanggah dan menyalahi ajaran Islam yang sebenar. Para penganutnya dikira sesat dan boleh terkeluar daripada Islam. Fahaman ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang.” 


http://mufti.perlis.gov.my/informasi/-koleksi-fatwa/fatwa-akidah/317-hukum-ajaran-atau-fahaman-syiah

No comments:

Post a Comment